Sản phẩm

Casa Defra được thành lập năm 1908 bởi gia đình Cielo E Terra, bên cạnh ngọn đồi Berici Hills. Ngày nay Casa Defra được phát triển và mở rộng. Không chỉ các sản phẩm tiêu biểu của vùng. Với nho chính là Merlot, họ sử dụng cách thức pha trộn để làm nên các sản phẩm cao cấp . Website : www.casadefra.com